Znaczenie regularnych przeglądów instalacji grzewczych i elektrycznych

Znaczenie regularnych przeglądów instalacji grzewczych i elektrycznych
by Eko Anwa

Właściwe działanie wszystkich instalacji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania budynku jest istotne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na możliwości jego użytkowania. Wszelkie usterki mogą się okazać niezwykle uciążliwe, zwłaszcza jeżeli przydarzą się w momencie, kiedy ich usunięcie będzie długotrwałe lub kosztowne. Doskonałą strategią będzie więc działanie wyprzedzające polegające na cyklicznej kontroli najważniejszych systemów. W większości przypadków normą będzie pilnowanie terminów czyszczenia przewodów kominowych czy okresowego wzywania serwisu kotłów. W Barlinku przeglądami urządzeń grzewczych zajmuje się firma Eko-Anwa, oferująca również montaż instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji oraz pomp ciepła. Przekonajmy się, dlaczego ważne będzie się także zajęcie się całą instalacją grzewczą i elektryczną.

Jak powinien wyglądać przegląd instalacji elektrycznej?

Obowiązek dokonywania przeglądów instalacji elektrycznej wynika z przepisów prawa budowlanego. Musi on obejmować przeprowadzenie oględzin i wykonanie prób pozwalających na ustalenie jej stanu technicznego. W ramach wykonywanych pomiarów kontrolowana jest ciągłość przewodów oraz rezystencja izolacji, która jest częścią ochrony przeciwporażeniowej. Weryfikuje się działanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, które powinny rozłączać obwody w razie wystąpienia zwarcia, jak również zabezpieczających przed porażeniem w wyniku upływu prądu wyłączników różnicowo-prądowych. Kontrola jest potwierdzana protokołem, do którego dołączane są wyniki pomiarów oraz uwagi o zauważonych usterkach. Przegląd instalacji elektrycznej należy przeprowadzać w ramach 5-letnich przeglądów budowlanych.

Jak sprawdza się instalacje grzewcze?

W przypadku instalacji grzewczych kontrolowane jest prawidłowe działanie zaworów, a także urządzeń zapobiegających przegrzaniu, jeżeli układ jest zasilany kotłem na paliwo stałe. Ważne będzie też sprawdzenie, czy nie doszło do osadzenia się kamienia kotłowego bądź nie pojawiła się korozja. W kotłach na paliwo stale należy sprawdzać, czy nie ma nieszczelności, które mogą doprowadzić do wydostania się spalin poza kocioł.