Jeśli z powodu usterki instalacji elektrycznej dojdzie do wypadku w budynku, który nie przeszedł okresowego przeglądu instalacji, właściciela mogą czekać konsekwencje prawne lub finansowe.

Czy konsekwencje finansowe i prawne ponoszą też właściciele domów jednorodzinnych?

Luka w przypadku domów jednorodzinnych?

Obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznej wynika z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. Ten wymóg formalnie dotyczy też domów jednorodzinnych.

Przepisem wskazującym na ten wymóg i określającym częstość badań instalacji elektrycznych jest ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego: