Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej?

Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej?
by Eko Anwa

Regularna kontrola instalacji gazowych nie tylko jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa, ale również wynika z przepisów prawa, a konkretnie z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy: ,,obiekty budowlane powinny być poddane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych”.

Ta sama ustawa informuje nas o wymaganej częstotliwości przeprowadzania kontroli. Zgodnie z jej zapisami instalacje gazowe powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku, zaś instalacje w budynkach przekraczających 2000 m² dwa razy w roku – do końca maja i do końca listopada.

Co może wskazywać na konieczność przeglądu instalacji gazowej?

Najpoważniejszym powodem mogącym sugerować konieczność przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej jest oczywiście zauważalna nieszczelność. Należy jednak pamiętać, że często wyciek gazu pozostaje nieodkryty przez to, że gaz ziemny jest bezwonny. Niekiedy jednak do gazu z sieci przemysłowych dodawany jest specjalny środek – tetrahydrotiofen (THT) – który nadaje gazowi woń. Jeśli jest on wyczuwalny, to dobry sygnał, by specjaliści serwisu instalacji gazowych dokonali kontroli. Nasza firma świadczy usługi serwisu kotłów, pieców, innych urządzeń grzewczych i instalacji gazowych na terenie Barlinka, Choszczna, Myśliborza i okolic.

Tak samo po wyczuciu specyficznego zapachu propanu-butanu, który ma woń znacznie silniejsza niż gaz ziemny należy niezwłocznie skontrolować instalację. Substancja nie powinna być wyczuwalna jeśli nie korzysta się w danym momencie z urządzenia, które napędzane jest gazem.

Przepisy prawa nakładające na nas obowiązek corocznej kontroli służą bezpieczeństwu i nie powinno się go zaniedbywać. To pozwoli uniknąć awarii.